Hlavní stránka


Mateřská škola je součástí základní školy Máchovo nám. Je umístěna v dolní části budovy ZŠ. Patří k ní zahrada s pískovišti a průlezkou. V současné době je trojtřídní a navštěvuje ji 78 dětí. Nejmladší děti (3 -4 roky) dochází do třídy Žabiček. Ostatní děti jsou rozděleny do třídy Berušek a Slůňat. Tyto třídy jsou věkově smíšené od 4 let dítěte až po předškoláky.

K ZŠ patří i MŠ Vilsnice, která je jednotřídní a v současné době ji navštěvuje 24 dětí.PROVOZ  MŠ:
Provozní doba:   6 .00    -    16:00  hodin

ŠKOLNÉ :
Školné na rok  2016/ 2017 je stanovené ve výši
450,- Kč.  Splatnost do 20. dne v měsíci.

PŘEDŠKOLÁCI ( děti s nástupem do ZŠ v září 2017 ) ŠKOLNÉ NEPLATÍ  !!!

DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŠKOLNÉ PLATÍ !!!
( novela ŠZ č. 82/ 2015 Sb. )

DĚTI PATŘÍCÍ DO SOCIÁLNĚ SLABÉ SKUPINY MAJÍ MŠ BEZÚPLATNĚ.

DLOUHODOBÝ CÍL NAŠÍ  MŠ

je vytvořit v MŠ  prostředí, kde se děti  budou cítit především dobře a bude plně respektována jejich individualita. Naše pedagogické snažení směřuje k tomu, aby dítě, které odchází z MŠ, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů a to po stránce tělesné, psychické a sociální.
Šťastné a veselé dítě, které se těší do MŠ je dobře připraveno na další vzdělávání.