Aktuality MŠ


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Dle doporučení zřizovatele k zahájení provozu MŠ, jsou dána přísná hygienická opatření a postupy k zamezení možného šíření onemocnění COVID - 19. Naše MŠ přijala všechna doporučená opatření , která se týkají dětí a všech zaměstnanců školy.


Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění ( kašel, rýma, teplota) , a to na základě ranního filtru a měřením teploty při vstupu do MŠ. Dítě, které bude projevovat známky jakéhokoliv onemocnění, nebude přijato. Děti budou sledovány i během dne a při příznacích, které jsou výše uvedeny,  budou okamžitě rodiče informováni . Je nutné zajistit ze strany rodičů, abychom se vždy dovolali na daná  telefonní čísla!

Rodiče ani jiné osoby, budou mít přístup do budovy MŠ, při předávání dítěte budou mít na ústech roušku. Vše bude pečlivě sledováno při ranním předávání dětí.

V MŠ bude upraven denní režim, bezpečnostní i hygienické podmínky, které musí být přísně dodržovány!

KONZULTACE PRO RODIČE DĚTÍ SE SPEC. VZD. POTŘEBAMI

přidáno: 18. 9. 2018 13:03, autor: Věra Hájková   [ aktualizováno 21. 11. 2018 9:41 ]

Konzultace pro rodiče dětí se spec. vzděl. potřebami pro celou MŠ povede pí uč. Bc. Věra Hájková, která je zároveň třídní učitelkou ze třídy "Berušek". Tyto konzultace budou probíhat vždy po předchozí telefonické nebo ústní domluvě.
KONZULTACE PRO RODIČE DĚTÍ SE SPEC. VZD. POTŘEBAMI

přidáno: 18. 9. 2018 4:03, autor: Věra Hájková   [ aktualizováno 21. 11. 2018 0:41 ]

Konzultace pro rodiče dětí se spec. vzděl. potřebami pro celou MŠ povede pí uč. Bc. Věra Hájková, která je zároveň třídní učitelkou ze třídy "Berušek". Tyto konzultace budou probíhat vždy v sudém týdnu v  Út, St a Čt v době od 12.30 - 13,30 hod. a v lichém týdnu Út, St, Čt 8,30 - 9,30 hod. a to po předchozí telefonické nebo ústní domluvě.

1-1 of 1