Berušky‎ > ‎Aktuality Berušek‎ > ‎

Povinnost zpětné vazby u distanční výuky

přidáno: 8. 3. 2021 3:15, autor: Věra Hájková

Vážení rodiče,
jelikož ze zákona máme povinnou předškolní docházku pro předškoláčky, tak nám z toho vyplývají i jisté povinnosti pokud je uzavřena MŠ. Od minulého týdne byla zahájena distanční výuka, jak jste již byli upozorněni ať už tady na stránkách, či telefonicky. Ve vestibulu MŠ si můžete vyzvednout materiály související s distanční výukou. Jsou připraveny jmenovitě pro ty, kteří nemají možnost tisku. Tyto materiály si můžete vyzvednout v MŠ každý všední den mezi 9-11 hod. Hotové pracovní listy za celý týden zasílejte na email vera.hajkova@machovka.cz  (vyfoťte a pošlete jako přílohu). Můžete se pochlubit i tím, co jste vytvořili navíc, obrázky, nějaké tvoření, zkrátka tím, co s dětmi vyrábíte :-)
Po znovuotevření MŠ je nutné tyto pracovní listy donést do MŠ, abychom v případě kontroly měly možnost doložit, že se s dětmi pracovalo :(. Pokud nám neposkytnete zpětnou vazbu a ani poté do MŠ nepřinesete vypracované pracovní listy, pak toto bude bohužel bráno jako neomluvená absence.

S přáním pevného zdraví a pěkných dní učitelky ze třídy Berušky


Comments