Berušky‎ > ‎Aktuality Berušek‎ > ‎

UZAVŘENÍ MŠ

přidáno: 1. 3. 2021 8:07, autor: Věra Hájková

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR
dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200.

Na základě tohoto krizového opatření Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021  do dne 21. března 2021:
provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské školes výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

Rada města na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR a omezení šíření koronaviru rozhodla, že bude na pracovišti: 

Mateřské školy Rakovnická 306, Děčín III.


zajištěn provoz od 6:00 hod. do 16:00 hod., a to pouze pro děti, jejichž rodiče jsou lékaři, zdravotní sestry, zaměstnanci Integrovaného záchranného systému, podrobně viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

Co je potřeba doložit pro náhradní umístění dítěte v jiné MŠ v době nouzového stavu

Pokud rodiče budou potřebovat náhradní umístění v MŠ v době nouzového stavu, mohou si v MŠ Máchovo vyzvednout kopii evidenčního listu dítěte. V případě, že si rodič evidenční list v naší MŠ nevyzvedne, musí doložit v MŠ Rakovnická: rodný list dítěte a následně i potvrzení o proočkování dítěte.Comments