Berušky‎ > ‎

Třídní vzdělávací plán

Hlavní téma: 
"Kdo si hraje, nezlobí, zvládne všechny úkoly"      
    školní rok 2020/2021      Berušky

 

 • 1. Školníčkovy úkoly (září)

 •  Vítáme tě po prázdninách – zážitky dětí z cest, výletů, společné chvilky s rodiči, sportovní vyžití, přivítat nové děti v MŠ a zapojit je do kolektivu

 • Kamarádi ze třídy – režim v MŠ, pravidla třídy, chování ke kamarádům, správné návyky během celého dne, úklid hraček a věcí

 • Nezabloudím v MŠ – orientace v MŠ a ostatních prostorách, znát své místo a značku, sebeobsluha

 • Babí léto – poznání okolí MŠ, změny v přírodě, pavučina přátelství, pojmy vpravo a vlevo


 • 2. Ježkovy úkoly (říjen)

 • Vůně jablíček – charakteristické znaky jablka, tvary, chutě, využití v kuchyni (pečení jablkových šátečků)

 •  Ovocný týden – charakteristické znaky ovoce, různé druhy, co roste u nás, exotické druhy, tvary, barvy, využití v kuchyni (příprava ovocného salátu)

 • Bramborový týden – tvary a druhy brambor, využití v kuchyni, hra na kuchaře, tvoření tiskátek z brambor

 • Zeleninový týden – charakteristické znaky zeleniny, druhy pěstované u nás, exotické druhy zeleniny, vnímat barvu, tvar, chuť, využití v kuchyní, hra na kuchaře (příprava zeleninové salátu)

 • Tetka chřipka - důležitost vitamínů z ovoce a zeleniny, péče o zdraví, práce lékaře, části těla


 • 3.Větříkovy úkoly (listopad)

 • Dráček papíráček – orientace v okolí MŠ, práce celého kolektivu ►papírový drak, využití přírodnin, plody v lese, houby, zvířátka v lese

 •  Listí opadává – vnímání různých tvarů a barev podzimu, charakteristické znaky, změny v přírodě, obtisky listí, pojmy malý – větší – největší

 •  Co jsme našli v lese – procházka do lesoparku, orientace kolem MŠ, sběr přírodnin a práce s nimi

 • Příprava zvířátek na zimu – poznat lesní zvířátka a jejich charakteristické znaky, sběr plodů pro zvířátka, návštěva krmelce v lese, práce hajného – myslivce, zazimování


 • 4. Čertíkovy úkoly  (prosinec)

 • Čekáme čerta a Mikuláše – hra na peklo a na čertíky, nebát se pohádkových bytostí, čertovské zápolení a tanečky, pojmy slabý - silný

 •  Brzy budou Vánoce – adventní čas, zvyky a tradice, výzdoba třídy, výroba svícnu, zdobíme vánoční stromeček, pojmy, nízký - vysoký

 •  Kouzlo Vánoc – nadílka spolu s rodiči pod stromečkem, ochutnávka cukroví, společný zpěv koled s doprovodem, hudebních nástrojů, správné zacházení s novými hračkami


 • 5. Sněhulákovy úkoly (leden) 

 • My Tři králové – přivítání nového roku, přání zdraví …., lidové tradice a zvyky, pojmy veselý – smutný

 • Sněhulák, – charakteristické znaky zimy, změny v přírodě, pozorujeme vločky sněhu, hry na sněhu, pokusy

 • Zimní radovánky - zimní sporty, druhy, vybavení na ně, bezpečnost při zimních sportech a hrách, hra na lyžaře ….. (bezpečnost) 

 • Zvířátka a ptáci v zimě – zvířátka a jejich přezimování, příroda v zimním období, pomoc zvířátkům …..

 • Co děláme celý den – rozdíly mezi dnem a nocí, spojovat časové představy s činnostmi během celého dne


 • 6. Pohádkové úkoly  (únor)

 • o Znát české pohádky, umět vyprávět děj, poznat zlo a dobro, dramatizace pohádek 

 •  Pohádkový týden - pohádky jsou i veršované, časová posloupnost, dramatizace celého kolektivu dětí, pojmy: první - poslední, za- před, vzájemná pomoc, soužití vedle sebe, dodržování pravidel 

 • Čas na pohádku - Uvědomit si dobro a zlo v pohádkách, rozlišit je i v běžném životě. Získat vztah ke knize a seznámit se, jak s ní zacházet, kde ji hledat. Pomocí pohádkových postav učit děti řešit a zvládat problémy. 

 • My jsme malí hudebníci - znát hudební nástroje, umět některé používat, umět udržet rytmus, hra na orchestr 

 •  Chystáme karneval - zvyky a tradice masopustu a karnevalů, masky, rej masek


 • 7. Sluníčkovy úkoly (březen)

 • Profese, řemesla kolem nás – co dělají rodiče, ostatní dospělí, čím bych chtěl být a proč, pracovní postup – vše se musí vyrobit …….

 • Voda v přírodě – život ve vodě, znát vodní živočichy, koloběh vody, ochrana životního prostředí, důležitost vody

 •  My se školy nebojíme – příprava dětí na vstup do ZŠ, co je čeká, seznámení s první třídou – výuka na ZŠ, rozdíly MŠ a ZŠ, hra na školáky,

 • Setkání s prvňáčky – příprava na zápis do ZŠ, poznat prostředí ZŠ


 • 8. Kuřátkovy úkoly  (duben)

 •  Jarní sluníčko – charakteristické znaky jara, probouzení přírody, svátky jara, barvy celého spektra

 •  Jarní zahrádka – vývoj růstu květiny, zeleniny, poznat jarní květiny, bylinky, probouzení hmyzu

 •  Malujeme vajíčka – lidové tradice na Velikonoce, velikonoční koledování, zdobení vajíček

 •  Týden čarování – tradice a zvyky, tanečky, smysl pálení čarodějnic, společná práce dětí ► výroba čarodějnice na oheň


 • 9. Beruščiny úkoly  (květen)

 • Moje rodina – domov kde společně bydlíme, pravidla společného soužití členů rodiny, společná práce a společné chvilky

 • Moje maminka – mám rád svoji maminku, mateřská láska, pomoc mamince, péče o miminko, vývoj plodu, dáreček a besídka pro maminky

 •  Moje tělo – základní pojmy o těle, funkce orgánů, zdravověda, moje smysly, prevence před nemocemi

 • Na našem dvorečku – život zvířátek na dvoře, učit se znát mláďata zvířátek a jejich způsob života, uvědomit si význam zvířátek pro citový život člověka a pro jeho obživu, rozlišit pojem domácí a hospodářská zvířata

 •  Zvířátka v ZOO – exotická zvířátka chovaná v ZOO, odlišný způsob života, péče o ně


 • 10. Pejskovy úkoly (červen)

 •  Jedeme na výlet  – společný výlet s kamarády z MŠ, poznávání krás naší přírody, orientace v okolí města, bezpečnost při cestování, BESIP

 • O smutném semaforu - Poznávat dopravní prostředky. Orientovat se v základních pravidlech bezpečnosti v dopravním provozu. Uvědomit si proč je nutné dodržovat pravidla silničního provozu. Vědět jak přecházíme silnici, znát barvy na semaforu. Uvědomit si k čemu slouží: dětská sedačka, helma, chrániče, reflexní prvky

 • Život ve městě  –  znát rozdíl mezi vesnicí a městem, charakteristické znaky , znát město Děčín, výlety po okolí

 • Maturita předškoláků - opakování a utřídění vědomostí budoucích prvňáčků s prvním vysvědčením


 • 11. Prázdninové úkoly  aneb Co už umím

 •  Leť, beruško, leť – život na louce, pozorujeme rostliny a květiny, stadia hmyzu, pozorování lupou, ochrana životního prostředí

 • Kamínkovo putování po světě – znát kontinenty na naší planetě, život na těchto kontinentech, lidé a živočichové na kontinentech, charakteristické znaky


 • 12. Prázdninové úkoly - Hry a radovánky

 • Hry v přírodě – radost z pohybu, ochrana životního prostředí – ekologie, třídění odpadu, Co se smí a nesmí v přírodě?

 •  Léto je tu – charakteristické znaky léta, dozrávající ovoce a ochutnávka, letní sporty a bezpečnost při nich

 •  Dovolená s rodiči – výlety do okolí, poznáváme naši republiku, cestujeme k moři, pohoda s rodiči

Comments