Berušky‎ > ‎

Třídní vzdělávací plán

Hlavní téma: Hrajeme si celý rok /2017 – 2018/ Berušky

 

1. Těšíme se do školky •  Ahoj školko – zážitky dětí z cest, výletů, společné chvilky s rodiči, sportovní vyžití, přivítat nové děti v MŠ a zapojit je do kolektivu

 • Kamarádi ze třídy – režim v MŠ, pravidla třídy, chování ke kamarádům, správné návyky během celého dne, úklid hraček a věcí

 • Nezabloudím v MŠ – orientace v MŠ a ostatních prostorách, znát své místo a značku, sebeobsluha

 • Babí léto – poznání okolí MŠ, změny v přírodě, pavučina přátelství, pojmy vpravo a vlevo2. Na poli a na zahradě • Vůně jablíček – charakteristické znaky jablka, tvary, chutě, využití v kuchyni (pečení jablkových šátečků)

 •  Ovocný týden – charakteristické znaky ovoce, různé druhy, co roste u nás, exotické druhy, tvary, barvy, využití v kuchyni (příprava ovocného salátu)

 • Bramborový týden – tvary a druhy brambor, využití v kuchyni, hra na kuchaře, tvoření tiskátek z brambor

 • Zeleninový týden – charakteristické znaky zeleniny, druhy pěstované u nás, exotické druhy zeleniny, vnímat barvu, tvar, chuť, využití v kuchyní, hra na kuchaře (příprava zeleninové salátu)3. Podzimní vyprávění● Výlet draka – orientace v okolí MŠ, práce celého kolektivu ►papírový drak, využití přírodnin, plody v lese, houby, zvířátka v lese

● Listí opadává – vnímání různých tvarů a barev podzimu, charakteristické znaky, změny v přírodě, obtisky listí, pojmy malý – větší – největší

● Co jsme našli v lese – procházka do lesoparku, orientace kolem MŠ, sběr přírodnin a práce s nimi

● Příprava zvířátek na zimu – poznat lesní zvířátka a jejich charakteristické znaky, sběr plodů pro zvířátka, návštěva krmelce v lese, práce hajného – myslivce, zazimování

4. Vánoční čas● Čekáme čerta a Mikuláše – hra na peklo a na čertíky, nebát se pohádkových bytostí, čertovské zápolení a tanečky

● Mikuláš u nás ve třídě – nadílka pro děti, tanečky a písně, pečení perníčků a jejich zdobení, pojmy slabý - silný

● Brzy budou Vánoce – adventní čas, zvyky a tradice, výzdoba třídy, výroba svícnu, zdobíme vánoční stromeček, pojmy nízký - vysoký

● Kouzlo Vánoc – nadílka spolu s rodiči pod stromečkem, ochutnávka cukroví, společný zpěv koled s doprovodem hudebních nástrojů, správné zacházení s novými hračkami5. Zima kraluje● My Tři králové – přivítání nového roku, přání zdraví …., lidové tradice a zvyky, pojmy veselý - smutný

● Sněhová nadílka – charakteristické znaky zimy, změny v přírodě, pozorujeme vločky sněhu, hry na sněhu, pokusy

● Zimní radovánky – zimní sporty, druhy, vybavení na ně, bezpečnost při zimních sportech a hrách, hra na lyžaře ….. (bezpečnost)

● Zvířátka a ptáci v zimě – zvířátka a jejich přezimování, příroda v zimním období, pomoc zvířátkům …..6. Svět kolem násProfese, řemesla kolem nás – co dělají rodiče, ostatní dospělí, čím bych chtěl být a proč, pracovní postup – vše se musí vyrobit …….

● Moje tělo – základní pojmy o těle, funkce orgánů, zdravověda, moje smysly, prevence před nemocemi

● My jsme malí hudebníci – znát hudební nástroje, umět některé používat, umět udržet rytmus, hra na orchestr

● Chystáme karneval – zvyky a tradice masopustu a karnevalů, masky, rej masek7. Z pohádky do pohádky

Znát české pohádky, umět vyprávět děj, poznat zlo a dobro, dramatizace pohádek● Pejsek a kočička – vzájemná pomoc, soužití vedle sebe, dodržování pravidel

● O Koblížkovi – pohádky jsou i veršované, časová posloupnost, dramatizace celého kolektivu dětí, pojmy: první – poslední, za – před

● My se školy nebojíme – příprava dětí na vstup do ZŠ, co je čeká, seznámení s první třídou – výuka na ZŠ, rozdíly MŠ a ZŠ, hra na školáky,

Setkání s prvňáčky – příprava na zápis do ZŠ, poznat prostředí ZŠ8. Jaro přichází •  Jarní sluníčko – charakteristické znaky jara, probouzení přírody, svátky jara, barvy celého spektra

 •  Jarní zahrádka – vývoj růstu květiny, zeleniny, poznat jarní květiny, bylinky, probouzení hmyzu

 •  Malujeme vajíčka – lidové tradice na Velikonoce, velikonoční koledování, zdobení vajíček

 • Na našem dvorečku – život zvířátek na dvoře, učit se znát mláďata zvířátek a jejich způsob života

 •  Týden čarování – tradice a zvyky, tanečky, smysl pálení čarodějnic, společná práce dětí ► výroba čarodějnice na oheň9. Život kolem nás • Moje rodina – domov kde společně bydlíme, pravidla společného soužití členů rodiny, společná práce a společné chvilky

 • Moje maminka – mám rád svoji maminku, mateřská láska, pomoc mamince, péče o miminko, vývoj plodu, dáreček a besídka pro maminky

 • Bacilů se nebojíme – zdraví a nemoc, části těla, péče o zdraví, práce lékaře

 • Co děláme celý den – seznámení s pojmy: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, činnosti během dne, odpočinek (relaxační hudba)

 • Voda v přírodě – život ve vodě, znát vodní živočichy, koloběh vody, ochrana životního prostředí, důležitost vody

10. Čas výletů● Jedeme na výlet + Doprava – společný výlet s kamarády z MŠ, poznávání krás naší přírody, orientace v okolí města, bezpečnost při cestování, BESIP

● Zvířátka v ZOO – exotická zvířátka chovaná v ZOO, odlišný způsob života, péče o ně

● Kamínkovo putování po světě – znát kontinenty na naší planetě, život na těchto kontinentech, lidé a živočichové na kontinentech, charakteristické znaky

● Život ve městě – znát rozdíl mezi vesnicí a městem, charakteristické znaky , znát město Děčín, výlety po okolí11. Co už umím● Bude ze mě školák – opakování znalostí „maturita“, rozdíly MŠ a ZŠ, Na co se ve škole těším a proč?

● Loučení s MŠ – pasování předškoláků, rozloučení, dárečky, tablo ve městě

● Leť, beruško, leť – život na louce, pozorujeme rostliny a květiny, stadia hmyzu, pozorování lupou, ochrana životního prostředí12. Hry a radovánky● Hry v přírodě – radost z pohybu, ochrana životního prostředí – ekologie, třídění odpadu, Co se smí a nesmí v přírodě?

● Léto je tu – charakteristické znaky léta, dozrávající ovoce a ochutnávka, letní sporty a bezpečnost při nich

● Dovolená s rodiči – výlety do okolí, poznáváme naši republiku, cestujeme k moři, pohoda s rodiči

● Těšíme se na prázdniny – prožitky dětí z cest, výstava pohlednic z prázdnin

Comments