Berušky‎ > ‎

Třídní vzdělávací plán

Hlavní téma: 
"Kdo si hraje, nezlobí, zvládne všechny úkoly"      
    školní rok 2021/2022      Berušky

 

 • 1. Školníčkovy úkoly (září)

 •  Vítáme tě po prázdninách – zážitky dětí z cest, výletů, společné chvilky s rodiči, sportovní vyžití, přivítat nové děti v MŠ a zapojit je do kolektivu

 • Kamarádi ze třídy – režim v MŠ, pravidla třídy, chování ke kamarádům, správné návyky během celého dne, úklid hraček a věcí

 • Nezabloudím v MŠ – orientace v MŠ a ostatních prostorách, znát své místo a značku, sebeobsluha

 • Babí léto – poznání okolí MŠ, změny v přírodě, pavučina přátelství, pojmy vpravo a vlevo

 • Vůně jablíček – charakteristické znaky jablka, tvary, chutě, využití v kuchyni (pečení jablkových šátečků)


  2. Ježkovy úkoly (říjen)

 •  Ovocný týden – charakteristické znaky ovoce, různé druhy, co roste u nás, exotické druhy, tvary, barvy, využití v kuchyni (příprava ovocného salátu)

 • Bramborový týden – tvary a druhy brambor, využití v kuchyni, hra na kuchaře, tvoření tiskátek z brambor

 • Zeleninový týden – charakteristické znaky zeleniny, druhy pěstované u nás, exotické druhy zeleniny, vnímat barvu, tvar, chuť, využití v kuchyní, hra na kuchaře (příprava zeleninové salátu)

 • Tetka chřipka - důležitost vitamínů z ovoce a zeleniny, péče o zdraví, práce lékaře, části těla


  3. Větříkovy úkoly (listopad)

 • Dráček papíráček – orientace v okolí MŠ, práce celého kolektivu ►papírový drak, využití přírodnin, plody v lese, houby, zvířátka v lese

 •  Listí opadává – vnímání různých tvarů a barev podzimu, charakteristické znaky, změny v přírodě, obtisky listí, pojmy malý – větší – největší

 •  Co jsme našli v lese – procházka do lesoparku, orientace kolem MŠ, sběr přírodnin a práce s nimi

 • Příprava zvířátek na zimu – poznat lesní zvířátka a jejich charakteristické znaky, sběr plodů pro zvířátka, návštěva krmelce v lese, práce hajného – myslivce, zazimování


  4. Čertíkovy úkoly (prosinec)

 • Čekáme čerta a Mikuláše – hra na peklo a na čertíky, nebát se pohádkových bytostí, čertovské zápolení a tanečky  pojmy slabý - silný

 •  Brzy budou Vánoce – adventní čas, zvyky a tradice, výzdoba třídy, výroba svícnu, zdobíme vánoční stromeček, pojmy nízký – vysoký /14 dní/

 •  Kouzlo Vánoc – nadílka spolu s rodiči pod stromečkem, ochutnávka cukroví, společný zpěv koled s doprovodem hudebních nástrojů, správné zacházení s novými hračkami


  5. Sněhulákovy úkoly (leden) 

 • My Tři králové – přivítání nového roku, přání zdraví …., lidové tradice a zvyky, pojmy veselý – smutný

 • Sněhulák, zimní radovánky – charakteristické znaky zimy, změny v přírodě, pozorujeme vločky sněhu, hry na sněhu, pokusyzimní sporty, druhy, vybavení na ně, bezpečnost při zimních sportech a hrách, hra na lyžaře ….. (bezpečnost) 

 • Zvířátka a ptáci v zimě – zvířátka a jejich přezimování, příroda v zimním období, pomoc zvířátkům …..

 • Co děláme celý den – rozdíly mezi dnem a nocí, spojovat časové představy s činnostmi během celého dne

  6. Pohádkové úkoly (únor)

  Znát české pohádky, umět vyprávět děj, poznat zlo a dobro, dramatizace pohádek

 • Pohádkový týden – pohádky jsou i veršované, časová posloupnost, dramatizace celého kolektivu dětí, pojmy: první – poslední, za – před, vzájemná pomoc, soužití vedle sebe, dodržování pravidel

 • Čas na pohádku - Uvědomit si dobro a zlo v pohádkách, rozlišit je i v běžném životě. Získat vztah ke knize a seznámit se jak s ní zacházet, kde ji hledat. Pomocí pohádkových postav učit děti řešit a zvládat problémy.

 •  My jsme malí hudebníci – znát hudební nástroje, umět některé používat, umět udržet rytmus, hra na orchestr

 • Chystáme karneval – zvyky a tradice masopustu a karnevalů, masky, rej masek

  7. Sluníčkovy úkoly (březen)

 • Profese, řemesla kolem nás – co dělají rodiče, ostatní dospělí, čím bych chtěl být a proč, pracovní postup – vše se musí vyrobit …….

 • Voda v přírodě – život ve vodě, znát vodní živočichy, koloběh vody, ochrana životního prostředí, důležitost vody

 •  My se školy nebojíme – příprava dětí na vstup do ZŠ, co je čeká, seznámení s první třídou – výuka na ZŠ, rozdíly MŠ a ZŠ, hra na školáky,

 • Setkání s prvňáčky – příprava na zápis do ZŠ, poznat prostředí ZŠ

 • Na našem dvorečku – život zvířátek na dvoře, učit se znát mláďata zvířátek a jejich způsob života

  8. Kuřátkovy úkoly (duben)

 •  Jarní sluníčko – charakteristické znaky jara, probouzení přírody, svátky jara, barvy celého spektra

 •  Jarní zahrádka – vývoj růstu květiny, zeleniny, poznat jarní květiny, bylinky, probouzení hmyzu

 •  Malujeme vajíčka – lidové tradice na Velikonoce, velikonoční koledování, zdobení vajíček

 •  Týden čarování – tradice a zvyky, tanečky, smysl pálení čarodějnic, společná práce dětí ► výroba čarodějnice na oheň

  9. Beruščiny úkoly (květen)

 • Zvířátka v ZOO – exotická zvířátka chovaná v ZOO, odlišný způsob života, péče o ně

 • Moje rodina – domov kde společně bydlíme, pravidla společného soužití členů rodiny, společná práce a společné chvilky

 • Moje maminka – mám rád svoji maminku, mateřská láska, pomoc mamince, péče o miminko, vývoj plodu, dáreček a besídka pro maminky

 •  Moje tělo – základní pojmy o těle, funkce orgánů, zdravověda, moje smysly, prevence před nemocemi

  10. Pejskovy úkoly (červen)

 • Život ve městě  znát rozdíl mezi vesnicí a městem, charakteristické znaky , znát město Děčín, výlety po okolí

 • Bude ze mě školák – opakování znalostí „maturita“, rozdíly MŠ a ZŠ, Na co se ve škole těším a proč?

 • Loučení s MŠ – pasování předškoláků, rozloučení, dárečky, tablo ve městě

 • Jedeme na výlet + Dopravaspolečný výlet s kamarády z MŠ, poznávání krás naší přírody, orientace v okolí města, bezpečnost při cestování, BESIP11. Prázdninové úkoly – co už umím

 • Kamínkovo putování po světě  znát kontinenty na naší planetě, život na těchto kontinentech, lidé a živočichové na kontinentech, charakteristické znaky

 • Život ve městě  znát rozdíl mezi vesnicí a městem, charakteristické znaky , znát město Děčín, výlety po okolí

 • 12. Prázdninové úkoly – hry a radovánky

 • Leť, beruško, leť  život na louce, pozorujeme rostliny a květiny, stadia hmyzu, pozorování lupou, ochrana životního prostředí

 • Hry v přírodě - radost z pohybu, ochrana životního prostředí – ekologie, třídění odpadu, co se smí a nesmí v přírodě

 • Léto je tu – charakteristické znaky léta, dozrávající ovoce a ochutnávka, letní sporty a bezpečnost při nich


Comments