Slůňata‎ > ‎

Třídní vzdělávací plán 2017-2018

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

přidáno: 22. 3. 2016 20:21, autor: Hana Dostálová   [ aktualizováno 22. 3. 2016 21:03 ]                      

Hrajeme si celý rok                  SLŮŇATA

školní rok: 2017 - 2018


září:       TĚŠÍME SE DO ŠKOLKY

* Vítáme vás v MŠ               - zapojení dětí do naší skupiny, vzbudit pocit

                                                 bezpečí

* Já a moji kamarádi             - učit se vzájemně si pomáhat, respektovat se

* Třída plná kamarádů          -  utužování kamarádských vztahů

* Léto končí, podzim začíná - charakteristika podzimního období – hry,

                                                 počasí, změny v přírodě


říjen:      NA POLI A NA ZAHRADĚ

Ovoce                                  -přiblížit období sklizně, poznávat druhy ovoce,

                                                 ovocné stromy, hygienické návyky, využití v

                                                 kuchyni

* Jablíčkový týden                  -znaky, tvary a chutě jablek, jablíčko pro zdraví, 

                                                  zpracovávání jablek

* Pole, políčko                        -poznávat druhy zeleniny pěstované u nás ipad

                                                 exotické druhy, využití v kuchyni – zdravá výživa

* Plody lesa                            -lesní plody a rostliny, péče člověka o les, vztah

                                                 k životnímu prostředí

                                                / Pohádka o moudrých dubech a větru.

                                                  Sám tu šišku neunesu./  


listopad:    O ČEM VYPRÁVĚL DRAK

* Draku, vyleť výš                                    -charakterizovat podzimní období – počasí, hry,

                                                                   chápání časového sledu ročních období.

* Zvířátka v zimě a jejich přezimování    -druhy lesních zvířat, způsob jejich života, sběr plodů pro zvěř,

                                                                    krmelec, hajný, zazimování 

* Bacilů se nebojíme                                - zdraví x nemoc, části těla, péče o zdraví, práce lékaře

* Děti, pozor, červená                              - /jezdíme, plujeme, létáme/- dopravní prostředky,

                                                                   bezpečnost na silnici, orientace vlevo – vpravo

* Co děláme celý den                               - den x noc, spojovat časové představy s činnostmi během

                                                                   celého dne


prosinec:    VÁNOČNÍ ČAS

* Budliky, zaženeme čertíky                    - zvyky a tradice, bezpečí

* Vánoce přicházejí zase po roce            - adventní čas, zvyky a tradice

* Kouzlo vánoc                                       - dárky, radostná a sváteční atmosféra


leden:         PANÍ „ZIMA“ KRALUJE

* My tři králové                               - pojmy, dojmy a prožitky z Vánoc a oslav

                                                          Nového roku

* Sněhuláci, zimní radovánky         - vlastnosti sněhu a ledu, malý – větší – největší

* Zvířátka a ptáci v zimě                 - příroda v zimním období, pomoc zvířátkům

* Svět je plný tvarů                         - rozlišování a pojmenování geometrických tvary

* Připravujeme se k zápisu             - barvy, tvary, pohádkové hádanky, kresba, početní představy


únor:           SVĚT KOLEM NÁS

* Mladí muzikanti                           - hudební nástroje, zapojování do hudebních aktivit

* Máme karneval                             -zvyky a tradice masopustu, rej masek

* Ten dělá to a ten zas tohle            - profese dospělých, co dělají rodiče, čím bych chtěl být a proč

* Večerníček vypravuje                   - pohádkové bytosti, rozdíl

                                                           mezi poezií a prózou, dobro - zlo


březen:       Z POHÁDKY DO POHÁDKY

* Cesta pohádkami                          - Byl jednou jeden... –dramatizace pohádek

* Když jaro zaťuká                          -probouzení přírody

* Vítej jaro                                       -změny v přírodě, přímé pozorování

* Voda, vodička                                -koloběh vody, s pohádkou ,,O dešťové kapičce''


duben:       JAK SE BUDÍ JARO

* Slípka Pipka                                    - vejce – vývojové stádium života

                                                             jaro = život

* Velikonoce                                      - svátky jara, jarní čarování, zdobení vajec, koledy,

                                                             jarní hry dětí

* Kdopak volá na dvorku                  -domácí zvířata a jejich mláďata, způsob

                                                            života, potrava, užitek

* Kouzlím a čaruji, košťátko startuji -tradice, zlé – dobré kouzlo,

                                                            oheň /bezpečnost/


 květen:     LOUKA PLNÁ ŽIVOTA

* Maminka a děťátko                         - získávání povědomí o narození člověka,

                                                             lidském těle, jeho růstu, vývoji

* Maminka má svátek                        - láska k mamince, dáreček a besídka pro maminky

* Moje rodina                                     - členové rodiny, rodinné vztahy, rodina = domov

* Naše město                                      - rozdíl mezi městem a vesnicí, městské slavnosti,

                                                              čistota města, třídění odpadu

* Schovávaná v trávě                         - rostliny, hmyz, počasí, zvuky, užitek = zdravá příroda


červen:       VÝLETŮ NASTAL ČAS

*MDD - Hurá na výlet                          - společný výlet, doprava - bezpečnost při cestování,

                                                                 dodržování pravidel

* Exotická zvířata                                 - jdeme do ZOO, prohlubování poznatků o exotických

                                                                zvířatech, podmínkách a způsobu života

* Maturita předškoláků                         - pasuji tě na školáka –opakování a utřídění vědomostí

                                                                 budoucích prvňáčků

* Indiánské léto                                     - poznat způsob života a zvyky jiných kultur,

                                                               - příprava na prázdninová dobrodružství,

                                                               - bezpečnost při letních aktivitách,

                                                               - charakteristické znaky léta


červenec:   CO UŽ UMÍM

* Kamínková dobrodružství                   -hry s přírodními materiály, jejich vlastnosti

* Cirkus                                                  -napodobování zvířat a artistů


srpen:        HRY A RADOVÁNKY

* Pojď si se mnou hrát                       -s kamarády je veselo – nenudím se

* Oblíbené hry a činnosti

* Zpívání, cvičení a vyrábění                  -opakujeme vše oblíbené, co jsme se ve školce naučiliComments