Slůňata‎ > ‎

Třídní vzdělávací plán 2021-2022

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

přidáno: 22. 3. 2016 20:21, autor: Hana Dostálová   [ aktualizováno 22. 3. 2016 21:03 ]                      

"Kdo si hraje, nezlobí, zvládne všechny úkoly"                  SLŮŇATA

školní rok: 2021 - 2022


září:       ŠKOLNÍČKOVY ÚKOLY

* Zvesela po prázdninách     - zapojení dětí do naší skupiny, vzbudit pocit

                                                 bezpečí

* Já a moji kamarádi             - učit se vzájemně si pomáhat, respektovat se

* Třída plná kamarádů          -  utužování kamarádských vztahů

* Léto končí, podzim začíná - charakteristika podzimního období – hry,

                                                 počasí, změny v přírodě


říjen:      JEŽKOVY ÚKOLY

Ovoce                                  -přiblížit období sklizně, poznávat druhy ovoce,

                                                 ovocné stromy, hygienické návyky, využití v

                                                 kuchyni

* Jablíčkový týden                  -znaky, tvary a chutě jablek, jablíčko pro zdraví, 

                                                  zpracovávání jablek

* Pole, políčko                        -poznávat druhy zeleniny pěstované u nás, seznamovat

                                                 se s exotickými druhy, využití v kuchyni – zdravá výživa

* Plody lesa                            -lesní plody a rostliny, péče člověka o les, vztah

                                                 k životnímu prostředí

                                                / Pohádka o moudrých dubech a větru.

                                                  Sám tu šišku neunesu./

 

* Bacilů se nebojíme                                - zdraví x nemoc, části těla, péče o zdraví, práce

                                                                    lékaře


listopad:    VĚTŘÍKOVY ÚKOLY

* Draku, vyleť výš                                    -charakterizovat podzimní období – počasí, hry,

                                                                   chápání časového sledu ročních období.

* Zvířátka v zimě a jejich přezimování    -druhy lesních zvířat, způsob jejich života, sběr

                                                                    plodů pro zvěř

                                                                    krmelec, hajný, zazimování 


* Děti, pozor, červená                              - /jezdíme, plujeme, létáme/ dopravní prostředky,

                                                                   bezpečnost na silnici, orientace vlevo – vpravo

* Co děláme celý den                               - den x noc, spojovat časové představy s

                                                                    činnostmi během celého dne


prosinec:    ČERTÍKOVY ÚKOLY

* Budliky, zaženeme čertíky                    - zvyky a tradice, bezpečí

* Vánoce přicházejí zase po roce            - adventní čas, zvyky a tradice

* Kouzlo vánoc                                       - dárky, radostná a sváteční atmosféra


leden:         SNĚHULÁKOVY ÚKOLY

* My tři králové                               - pojmy, dojmy a prožitky z Vánoc a oslav

                                                          Nového roku

* Sněhuláci                                      - vlastnosti sněhu a ledu, malý – větší – největší

° Zimní sporty                                 - druhy zimních sportů

* Zvířátka a ptáci v zimě                 - příroda v zimním období, pomoc zvířátkům


* Ten dělá to a ten zas tohle            - profese dospělých, co dělají rodiče, čím bych chtěl

                                                           být a proč


únor:           POHÁDKOVÉ ÚKOLY

* Já jsem muzikant                          - hudební nástroje, zapojování do hudebních aktivit

* Máme karneval                             -zvyky a tradice masopustu, rej masek

* Večerníček vypravuje                   - pohádkové bytosti, rozdíl

                                                           mezi poezií a prózou, dobro - zlo

* Byl jednou jeden                           - cesta za pohádkami: O Koblížkovi, Hrnečku vař,

                                                           Červená Karkulka, O třech medvědech


březen:       SLUNÍČKOVY ÚKOLY

* Když jaro zaťuká                          -probouzení přírody

* Vítej jaro                                       -změny v přírodě, přímé pozorování

* Voda, vodička                               -koloběh vody, s pohádkou ,,O dešťové kapičce''

* Slípka Pipka                                  - vejce – vývojové stádium života

                                                             jaro = život


duben:       KUŘÁTKOVY ÚKOLY

* Velikonoce                                      - svátky jara, jarní čarování, zdobení vajec, koledy,

                                                             jarní hry dětí

* Svět je plný tvarů                           - rozlišování a pojmenování geometrických tvarů

* Připravujeme se k zápisu               - barvy, tvary, pohádkové hádanky, kresba, početní

                                                            představy

* Kdopak volá na dvorku                  -domácí zvířata a jejich mláďata, způsob

                                                            života, potrava, užitek

* Malá čarodějnice                            -tradice, zlé – dobré kouzlo,

                                                            oheň /bezpečnost/


 květen:     BERUŠČINY ÚKOLY

* Maminka a děťátko                         - získávání povědomí o narození člověka,

                                                             lidském těle, jeho růstu, vývoji

* Maminka má svátek                        - láska k mamince, dáreček a besídka pro maminky


* Naše město                                      - rozdíl mezi městem a vesnicí, městské slavnosti,

                                                              čistota města, třídění odpadu

* Schovávaná v trávě                         - rostliny, hmyz, počasí, zvuky, užitek = zdravá

                                                             příroda


červen:       PEJSKOVY ÚKOLY

*MDD - Hurá na výlet                          - společný výlet, doprava - bezpečnost při

                                                                 cestování, dodržování pravidel

* Exotická zvířata                                 - jdeme do ZOO, prohlubování poznatků o                                                                                                    exotických zvířatech, podmínkách a způsobu

                                                                života

* Co už umím, co už znám                   - pasuji tě na školáka –opakování a utřídění

                                                                vědomostí budoucích prvňáčků

* Indiánské léto                                     - poznat způsob života a zvyky jiných kultur,

                                                               - příprava na prázdninová dobrodružství,

                                                               - bezpečnost při letních aktivitách,

                                                               - charakteristické znaky léta


červenec:   CO UŽ UMÍM

* Kamínková dobrodružství                   - hry s přírodními materiály, jejich vlastnosti

* Cirkus                                                  - napodobování zvířat a artistů


srpen:       HRY A RADOVÁNKY

* Pojď si se mnou hrát                           - s kamarády je veselo – nenudím se

* Oblíbené hry a činnosti

* Zpívání, cvičení a vyrábění                - opakujeme vše oblíbené, co jsme se ve školce

                                                                 naučiliComments