4) Pohádka O veliké řepě - čtvrtek 4.3.

Čtvrtek 4. 3.

Nakreslete s dětmi obrázek k pohádce O veliké řepě nebo si vybarvěte omalovánku. Omalovánku si můžete vytisknout z přílohy.


Trocha pohybu - nejlépe v přírodě. Děti můžete motivovat např.

  • Běhat mezi stromy jako myš

  • Protahovat se u stromu jako kočka

  • Běhat k cíli a překonávat překážky jako pes

  • Přenášet předměty jako děda s babičkou řepu

  • Jít za ruku jako vnučka


Omalovánka k pohádce O řepě

Comments