2)Muzikanti, hrajte - Úterý 16.3.

Úterý 16. 3.

Zopakujeme si pondělní obrázky a pojmenujeme hudební nástroje.

Poznáme i zvuk hudebního nástroje?

Příloha - Hudební nástroje "poznávačka" 

https://www.youtube.com/watch?v=njVZ9bdmUT4


Comments