Koťata‎ > ‎

Třídní vzdělávací plán 2019 - 2020


TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN TŘÍDY  ŽABKY, ROK 2019/2020

 

ZÁŘÍ  - Těšíme se do školky

1.   Hola,hola, školka volá

      (přijetí nových dětí, seznámení se s režimem třídy a školky, seznámení se se značkou)

2.  Kde mám svoje bačkůrky?

     (orientace ve třídě i v herně, správné zacházení s hračkami a jejich úklid na správné místo )

3.  Barevný drak

     (výroba draků, první znaky podzimu)

4.  Končí léto, podzim je tu

     (znaky podzimu )

 

ŘÍJEN – Na poli a na zahradě

 1.  Máme rádi vitamíny

         ( ovoce - chutě, tvary,barva, ochutnávka ) 

    2.  Vyprávění zahradníka Kryštůvka

( zelenina - druhy, tvary, barvy, ochutnávka )

       3.   Barevný podzim

            ( znaky podzimu, barevné listí, změny v přírodě )


       4. Kutálí se ze dvora

           (využití, výroba razítek)


       5. Halloween

          (strašidel se nebojíme)

Podzimní prázdniny  28.10.-1.11.2019

 

LISTOPAD  - O čem vyprávěl drak

 1.  O domečku - Boudo, budko

  ( vlastnosti  zvířat, správné pojmenování )

 2.  Nemocí se nebojíme

  ( zdraví- nemoc, čistota  )

 3.  Naše rodina

  ( znát a umět pojmenovat členy rodiny )

 4. Mikuláš je hodný pán

  ( předvánoční čas, advent)

 

PROSINEC – Vánoční čas

 1.  Když se čerti ženili

  ( vánoční zvyky, zvládnutí emocí )

 2.  Chystáme se na Vánoce

  ( advent, vánoční nadílka v MŠ, dárky, )

 3.  Kouzelné Vánoce

  (rodinná pohoda, vánoční tradice)

 4.  )

 

LEDEN – Paní zima kraluje

 1.  My Tři králové

  ( zvyky, Masopust )

 2.  Zimní sporty a radovánky

  (znaky zimy, zimní sporty )

 3.  Zvířátka v zimě

  ( jak zvířátkům v zimě pomáháme )

 4.  Jak to bylo ve dne a v noci

  ( rozlišit, charakteristické znaky)

 

ÚNOR – Svět kolem nás

 1.  Muzikanti, hrajte


  (poznat a pojmenovat některé hudební nástroje )

 2.  Karnevalový rej

  ( emoce, radost, společné zážitky )

 3. Kdo to je

  (pojmenování základních řemesel )

 4.   Jak jezdíme na zelenou

  (barvy v celém spektru, rozlišit dopravní prostředky )

 

BŘEZEN – Z pohádky do pohádky

 1.  Princeznička na bále

  (seznámení se s klasickými pohádkami, poučení z nich )

 2. O třech medvědech

  ( dramatizace pohádek )

 3.  O koblížkovi

  ( umět vyprávět sled událostí, pozorně naslouchat )

 4.  O veliké řepě

  ( základní znaky jara v přírodě)

 

DUBEN – Jak se budí jaro

 1.  Barevná vajíčka

  (příprava na Velikonoce )

 2.  Když jsem já sloužil

  ( domácí zvířata a jejich užitek, zvuky )

 3.  Děťátko

  ( jak jsem se narodil )

      4.  Jak jezdíme na zelenou, Krtek a autíčko
          (barvy v celém spektru, rozlišovat dopravní prostředky)
      5.  Kouzlím a čaruji
          ( pálení čarodějnic, zvyky )  

 

KVĚTEN – Louka plná života

 1.  Maminka má svátek

  ( mateřská láska, besídka pro maminky )

 2.  Rozkvetlá louka

  ( co tu roste, kdo tu žije )

 3. Naše město

  ( město - vesnice, rozdíly, znát své město )

 4.  Smysly

  ( zrak, sluch, čich, chuť a hmat )

 

ČERVEN – Výletů nastal čas

 1.  Dětský den

  ( čas kamarádství )

 2.  Půjdeme do ZOO

  ( návštěva ZOO, cizokrajná zvířata )

 3.  Jedeme na výlet

  ( pohybová dovednost, výlety  do okolí )

 4. Přišlo k nám léto

  ( znaky léta, letní pohoda )

 5.  Hurá na prázdniny

  ( opakování poznaného,příprava na prázdninový provoz )

 

ČERVENEC – SRPEN – Co už umím, hry a radovánky

Procvičování znalostí hrou, cvičením…

 

TÉMATA ZAČLEŇOVANÁ V PRŮBĚHU ROKU :

 • MP, pojmy vlevo, vpravo, pod, nad, před, za,

 • Grafomotorika

 • Tvoření pravidel chování a jednání

 • Procvičování barev

 • Utužování kamarádských vztahů mezi sebou

 

 

 

 

Vypracováno dne :31. 8. 2019

Zpracovaly: Pechová Alena

                     Jahodová Lenka


Comments