ZÁPIS ZE SCHŮZKY RODIČŮ ZE DNE 4.9.2014

přidáno: 20. 6. 2015 13:10, autor: Markéta Davídková
1. přivítání přítomných a poděkování všem rodičům, kteří na konci školního roku vyšli vstříc požadavku MŠ.
 
Seznámení se Školním řádem. Je umístěn na nástěnce proti vchodu do šatny MŠ.
 
Připomenutí – je nutné podepisovat veškeré oblečení a obuv. Do školky by děti neměly nosit gumové přezůvky (cross). Oblečení, pokud možno, jednoduché – bez knoflíků, zipů, tkaniček, aby si jej děti zvládly samy obléknout. Gumáky do igelitové tašky na věšák.
 
Akce MŠ pro děti a rodiče budou vyvěšené na webu MŠ a nástěnce. Upozornění na Vánoční nadílku za přítomnosti rodičů 16.12.2011 formou otevřených dveří pro rodiče a prarodiče, která bude probíhat celé dopoledne.
Upozornění na Sportovní dopoledne pořádané MÚ pro část Berušek a Třídu Slůňat
Na třídní oslavu narozenin doporučujeme dát dítěti 3 běžné nebo jeden velký sáček cukrovinek pro děti ve třídě.
 
Nákup Písanek pro předškoláky v hodnotě do 35,-Kč.
 
Kroužky pro předškoláky:
 • Dovedné ručičky - paní uč. Jílková a Hájková, pro děti s rukodělnou dovedností
 • Maxík – paní uč. Omaníková– pro děti s odkladem šk. docházky a nenavštěvovaly jej v loňském roce
 • Logopedie – paní uč. Dostálová – pro všechny děti, které navštěvují logoped. poradnu.
 • Logopedie – paní uč. Trávníčková - pro všechny děti, které navštěvují logoped. Poradnu.
Všechny kroužky začnou v říjnu. Cena je 100,- Kč na šk. rok.
 
Stravování: vedoucí stravovny je paní hospodářka Dernerová
Platby
 • celodenní 28,-Kč
 • polodenní 22,-
 • děti s odkladem šk. docházky 32,-Kč
 • školní úplata 450,-Kč, neplatí pro předškoláky
 • Trvalý příkaz 1050,--Kč pro předškoláky 600,-Kč NEZAPOMEŇTE UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL, který naleznete na složence.
 • Vyúčtování se provádí 2x ročně vždy v únoru a září v hotovosti.
 • Platbu školní úplaty může zrušit pouze ředitelka školy paní Mgr.Tomášková, které je nutné předložit písemnou žádost s odůvodněním, popřípadě si sjednat schůzku, kde svou žádost předložíte.
 
UNIE RODIČŮ: Zpráva o hospodaření s fondem UR.
Volba nových členů do Výboru UR: stávající- paní Roubková, Randáková, Čechová,. Nové: paní Řezníčková, Burešová
účetnictví fondu UR paní Krnáčová
Schválení pololetního příspěvku do fondu: 250,-Kč na rodinu, platba do 15.10.2014
 
Souhlasy rodičů se zveřejněním fotografií dětí na webu MŠ – podpisem ve třídách.
 
PŘIPOMÍNÁM – kontrolu evidenčních listů, správné údaje, tel. čísla na rodiče apod.
 
Plyšáci se budou nosit spolu s pyžamem na začátku týdne a na konci si jej děti vezmou domů. Ostatní hračky děti mohou přinést pouze na Den hraček, který stanoví paní učitelky. Rodiče o něm budou informováni na nástěnce třídy.Comments