Vítejte na stránkách MŠ Máchovka (Raisova)

LISTOPAD - Větříkovy úkoly

1. O domečku – Boudo, budko

(Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní. Využívat k tomu

vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu - vlastnosti zvířat, správné pojmenování)

2. Nemocí se nebojíme

( Osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody - zdraví - nemoc)

3. Naše rodina

( Osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě - znát a umět pojmenovat členy rodiny )

4. Když se čerti ženili

(Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii - vánoční zvyky, zvládnutí emocí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít