Vítejte na stránkách MŠ Máchovka (Raisova)

PROJEKTY

 

Projekty   

                             
                        

Proč se zapojujeme do projektů?

Jako  lidé, jejichž úlohou je předávání vzdělání a formování  harmonických  lidských osobností, si plně uvědomujeme, že svět se  neustále mění a  žádá si nové přístupy a metody, pomocí nichž lze těchto  cílů dosáhnout.  Proto jsme se rozhodli co nejaktivněji zapojit do své  přeměny tak,  abychom byli schopni co nejlépe těchto cílů dosahovat.  Škola se proto  rozhodla zapojit do řady projektů, které jí mají pomoci  nalézt tu  optimální cestu, kterou se vydat.

Zásady naší filozofie

  • uvědomujeme  si, že k tomu, abychom mohli kvalitně a  smysluplně dělat svou práci,  která má přinášet uspokojení a kladné  výsledky pro všechny, potřebujeme  pracovat ve zdravém, ale sebevědomém  prostředí
  • podle  nás se v současné době často skloňují taková slova  jako jsou peníze,  úspěch, prosperita, ale opomíjí se slova přátelství,  láska, zdraví,  spokojenost a vyrovnanost
  • domníváme se, že k úspěchu,  prosperitě či penězům potřebujeme především zdraví, které nám dává další  možnosti jako je  vyrovnanost, pohoda či bezpečí
  • rádi bychom vytvořili školu, která by byla zázemím pro všechny a mohla nosit název Zdravá škola
  • domníváme se, že jen zdravý člověk – učitel, může zdravě a sebevědomě působit na žáky, rodiče a celé okolí
  • potřebujeme  učitele, který je otevřený a přístupný novým  metodám a formám práce,  nesmí však být unavený, přetížený s pocitem  marnosti či snad  zbytečnosti
  • zdravé, sebevědomé a všímavé děti dodávají okolí další inspiraci a tvořivost
  • spokojení  a hrdí rodiče pomáhají dotvářet pracovní vztahy  ve škole, neboť skrze  ně okolí vnímá školní prostředí, hodnotí je a  nahlíží na práci celé  školy
  • rovněž správní zaměstnanci svým postojem a  vztahem k práci  a lidem okolo sebe přispívají k vytváření zdravých  mezilidských vztahů


Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít